Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

บัณฑิตน้ำตาซึม ร่วมร้อง“ม.อุบลฯสัมพันธ์” กิจกรรมชูเกียรติบัณฑิต“กันเกรา ช่อที่ 25”

12 มิ.ย. 2560 01:32


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา ช่อที่ 25” พร้อมมอบโล่เชิดชูบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียง พร้อมทั้งนี้ มีตัวแทนรุ่นน้องนักศึกษาจากทุกคณะ  ร่วมร้องเพลง ม.อุบลฯสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติพี่บัณฑิต สร้างความปราบปลื้ม และภาคภูมิใจแก่บัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง จนทำให้บัณฑิตหลายคนน้ำตาซึมกับบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                นายชัยยัณ  ยอดจักร์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติบัณฑิตที่เสียสละด้านกิจกรรม เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา จำนวน 11 ราย โดยกิจกรรมเริ่มด้วยตัวแทนนักศึกษาถือธงสถาบัน ธงคณะ ขบวนเชิญโล่เชิดชูเกียรติ  เทคนิคเชียร์ และนักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน เดินเข้าห้องประชุม โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบัณฑิต จำนวน 11 ราย ได้แก่

           1. นายพิพัฒน์  สังข์ทอง       ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           2. นายภาณุพงศ์  ผ่องใส      นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์           

           3. นายวรเมศ  คนเชื้อ         นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

          4. นายนัสทร  แก้วอาษา       นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

          5. นางสาวรัตนวรรณ  ยังเฟื่องมน       นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์           

          6. นางสาววิภาวดี  เสาร์แก้ว    นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

          7. นายไตรลักษณ์  ดวงจันทร์   นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

          8. นายวัชรพงษ์  พันสูงเนิน   นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์                

          9. นายณัฐวุฒิ   โพธิสาร    นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

         10. นายณัฐนนท์  สารีมูล    นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์        

         11. นางสาวชุดาภา  มากดี    นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

              ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เทคนิคเชียร์ได้นำนักศึกษา ร่วมร้องเพลง ม.อุบลฯสัมพันธ์ โดยพี่บัณฑิตได้ร่วมร้องเพลงกับรุ่นน้อง นศ.อย่างกึกก้อง แสดงออกถึงบรรยากาศของสายสัมพันธ์น้องพี่ โดยเฉพาะบางช่วงของเนื้อเพลงที่ว่า "มีเพียงเราที่เข้าใจกันดี...พร้อมจะมีสิ่งดีให้กัน ให้เลื่องลือระบือทั่วเขตขันธ์...ว่าเรานั้นคือ ม.อุบลฯ" ทำเอาให้พี่บัณฑิตหลายคนถึงกับน้ำตาซึม ได้ฟังเสียงเพลง และนึกถึงบรรยากาศเก่าที่ผูกพันในช่วงวัยเรียน นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและประทับใจ ที่จะตราตรึงในใจของพี่บัณฑิตและน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ด้าน นางสาวชุดาภา  มากดี บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ 1 ใน 11 คนที่ได้รับโล่ในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งยังมีเพื่อนบัณฑิตอีกหลายคนจากทุกคณะที่มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่นกัน ตนเชื่อว่าการทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ส่วนด้านการเรียนเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม สิ่งที่ภาคภูมิใจในช่วงระหว่างเรียน ตนได้รับการคัดเลือกรับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ฯ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม และได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ในโครงการ JENESYS 2.0 สาขาการจัดการภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนความภาคภูมิใจในบัณฑิตพยาบาลศาสตร์นักกิจกรรมนักศึกษา คือการได้มาซึ่ง พยาบาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นับเป็นความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จอีกก้าวของชีวิตบัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น