Thai English

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี รายการ

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น