Thai English

ค่ายอบรมนักศึกษาโครงการคอรัปชั่น ฉัน ไม่ขอรับ วันที่่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น