Thai English

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข วันที่ 20 กันยายน 2557

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น