Thai English

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น