Thai English

นศ.ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เน้นความเป็นไทย รอบชิง Food Innovation contest 2016

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น