ทะเบียน Transcript กิจกรรม
สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำหรับเจ้าหน้าที่)
     
 
 
การบันทึกกิจกรรม ขอให้ระบุภาคการศึกษา ที่ 1 กับ 2 เท่านั้น !!
 
     
     
 
Username:
Password:
Mode:
Language: 
     

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
saki ajax framework 2.1.